Giám đốc sáng kiến chiến lược Techcombank – Bà Nguyễn Vân Linh:

Ưu tiên hàng đầu giải quyết nhu cầu của khách hàng

Lên top