Ưu đãi tới 1 triệu đồng khi thanh toán QR Pay trên BIDV SmartBanking

Ưu đãi hấp dẫn lên tới 1 triệu đồng trên mỗi hóa đơn khi thanh toán bằng QR Pay trên ứng dụng BIDV SmartBanking.
Ưu đãi hấp dẫn lên tới 1 triệu đồng trên mỗi hóa đơn khi thanh toán bằng QR Pay trên ứng dụng BIDV SmartBanking.
Ưu đãi hấp dẫn lên tới 1 triệu đồng trên mỗi hóa đơn khi thanh toán bằng QR Pay trên ứng dụng BIDV SmartBanking.
Lên top