USD “chợ đen” không ngừng tăng, chọc thủng mốc 23.000 đồng/USD

Tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay.
Tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay.