USD “chợ đen” không ngừng tăng, chọc thủng mốc 23.000 đồng/USD

Tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay.
Tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay.
Tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay.
Lên top