Ứng phó với mưa lũ, hồ Thác Bà xả lũ 510m3/giây

Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn từ 10 giờ sáng nay(19.10) để hạ thấp mực nước, ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Bùi Xuân Tiến
Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn từ 10 giờ sáng nay(19.10) để hạ thấp mực nước, ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Bùi Xuân Tiến
Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn từ 10 giờ sáng nay(19.10) để hạ thấp mực nước, ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Bùi Xuân Tiến
Lên top