Ứng phó với hàng loạt dịch bệnh, đảm bảo đủ thịt phục vụ Tết

Tiêu độc, khử trùng khu vực dịch bệnh sau khi tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Vũ Long
Tiêu độc, khử trùng khu vực dịch bệnh sau khi tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Vũ Long
Tiêu độc, khử trùng khu vực dịch bệnh sau khi tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Vũ Long
Lên top