Ủng hộ thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

EVN ủng hộ phòng, chống dịch cho Bộ Y tế. Ảnh HP
EVN ủng hộ phòng, chống dịch cho Bộ Y tế. Ảnh HP
EVN ủng hộ phòng, chống dịch cho Bộ Y tế. Ảnh HP
Lên top