Ủng hộ 5 tấn lương thực giúp bác sĩ tại Hải Dương chống dịch COVID-19

5 tấn lương thực được vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương ủng hộ các bác sĩ và người dân đang cách ly chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh tân
5 tấn lương thực được vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương ủng hộ các bác sĩ và người dân đang cách ly chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh tân
5 tấn lương thực được vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương ủng hộ các bác sĩ và người dân đang cách ly chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh tân
Lên top