Ủng hộ 10 tấn rau củ quả "tiếp sức" cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19

10 tấn rau củ được vận chuyển tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng để trao tặng tới các bác sĩ. Ảnh: Thanh Tân
10 tấn rau củ được vận chuyển tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng để trao tặng tới các bác sĩ. Ảnh: Thanh Tân
10 tấn rau củ được vận chuyển tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng để trao tặng tới các bác sĩ. Ảnh: Thanh Tân
Lên top