Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh lưới điện truyền tải

Ứng dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại các trạm biến áp. Ảnh: Hoàng Dũng/BNEWS/TTXVN
Ứng dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại các trạm biến áp. Ảnh: Hoàng Dũng/BNEWS/TTXVN
Ứng dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại các trạm biến áp. Ảnh: Hoàng Dũng/BNEWS/TTXVN
Lên top