Ứng dụng hoàn tiền có dấu hiệu đa cấp trái phép

Quảng cáo về việc người mua và người bán được hoàn tiền tới 80% khi mua sắm trên một website chuyên về hoàn tiền mua sắm. Ảnh: N.Văn
Quảng cáo về việc người mua và người bán được hoàn tiền tới 80% khi mua sắm trên một website chuyên về hoàn tiền mua sắm. Ảnh: N.Văn
Quảng cáo về việc người mua và người bán được hoàn tiền tới 80% khi mua sắm trên một website chuyên về hoàn tiền mua sắm. Ảnh: N.Văn
Lên top