Ứng dụng FaceApp biến trẻ thành già: Nguy cơ ẩn sau sự ảo diệu

Ứng dụng giúp thay đổi khuôn mặt từ trẻ thành già, từ nữ thành nam và ngược lại. Ảnh FB
Ứng dụng giúp thay đổi khuôn mặt từ trẻ thành già, từ nữ thành nam và ngược lại. Ảnh FB
Ứng dụng giúp thay đổi khuôn mặt từ trẻ thành già, từ nữ thành nam và ngược lại. Ảnh FB
Lên top