Ứng dụng di động và nguy cơ cắt thấu tận hầu bao người dùng

Mã độc được cài vào điện thoại theo 8 ứng dụng có thể lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa: quickheal.com.
Mã độc được cài vào điện thoại theo 8 ứng dụng có thể lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa: quickheal.com.
Mã độc được cài vào điện thoại theo 8 ứng dụng có thể lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa: quickheal.com.
Lên top