Ùn ứ rau gia vị ở các tỉnh phía Nam nghi ngờ liên quan đến mì Hảo Hảo

Một số rau gia vị bị ùn ứ tại các tỉnh phía Nam nghi ngờ do ảnh hưởng của mì Hảo Hảo. Ảnh minh họa: Vũ Long
Một số rau gia vị bị ùn ứ tại các tỉnh phía Nam nghi ngờ do ảnh hưởng của mì Hảo Hảo. Ảnh minh họa: Vũ Long
Một số rau gia vị bị ùn ứ tại các tỉnh phía Nam nghi ngờ do ảnh hưởng của mì Hảo Hảo. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top