Ùn ứ hàng nghìn xe nông sản ở các cửa khẩu, Bộ Công Thương chỉ đạo gấp

Hàng nghìn xe nông sản đang nằm ở bãi chờ đến lượt xuất khẩu. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Hàng nghìn xe nông sản đang nằm ở bãi chờ đến lượt xuất khẩu. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Hàng nghìn xe nông sản đang nằm ở bãi chờ đến lượt xuất khẩu. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lên top