Ùn ứ gần 1.700 xe, đề nghị tạm dừng đưa hàng nông sản lên biên giới

Gần 1.700 xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị các địa phương và ngành hàng nông sản tạm dừng chở hàng lên các cửa khẩu tại Lạng Sơn. Ảnh minh họa
Gần 1.700 xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị các địa phương và ngành hàng nông sản tạm dừng chở hàng lên các cửa khẩu tại Lạng Sơn. Ảnh minh họa
Gần 1.700 xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị các địa phương và ngành hàng nông sản tạm dừng chở hàng lên các cửa khẩu tại Lạng Sơn. Ảnh minh họa
Lên top