UBND TP.Hải Dương kêu gọi mua đào Tết ủng hộ người dân địa phương

UBND TP.Hải Dương kêu gọi người dân, tiểu thương mua đào ủng hộ nông dân trồng đào. Ảnh Báo Hải Dương
UBND TP.Hải Dương kêu gọi người dân, tiểu thương mua đào ủng hộ nông dân trồng đào. Ảnh Báo Hải Dương
UBND TP.Hải Dương kêu gọi người dân, tiểu thương mua đào ủng hộ nông dân trồng đào. Ảnh Báo Hải Dương
Lên top