UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép dự án Vườn Tài tiếp tục triển khai

Ông Trương Văn Quang tại khu vự dự án Khu đô thị Vườn Tài. Ảnh: C.H
Ông Trương Văn Quang tại khu vự dự án Khu đô thị Vườn Tài. Ảnh: C.H
Ông Trương Văn Quang tại khu vự dự án Khu đô thị Vườn Tài. Ảnh: C.H
Lên top