Uber rút đơn kiện, chấp nhận nộp 56 tỉ đồng nợ thuế