Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chi 5 triệu USD hỗ trợ lập quy hoạch KKT Vân Phong

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn ký biên bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến đầu tư KKT Vân Phong. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn ký biên bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến đầu tư KKT Vân Phong. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn ký biên bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến đầu tư KKT Vân Phong. Ảnh: Phương Linh
Lên top