Tỷ giá VND/USD khó có biến động mạnh

Tỷ giá ngoại tệ VND/USD được dự báo khó có biến động mạnh trong các tháng cuối năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỷ giá ngoại tệ VND/USD được dự báo khó có biến động mạnh trong các tháng cuối năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỷ giá ngoại tệ VND/USD được dự báo khó có biến động mạnh trong các tháng cuối năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top