Tỷ giá tăng thời gian qua là do yếu tố mùa vụ?

Tỉ giá đang có dấu hiệu phục hồi sau khi trải qua 3 tuần giảm mạnh liên tiếp. Nguồn ITN
Tỉ giá đang có dấu hiệu phục hồi sau khi trải qua 3 tuần giảm mạnh liên tiếp. Nguồn ITN
Tỉ giá đang có dấu hiệu phục hồi sau khi trải qua 3 tuần giảm mạnh liên tiếp. Nguồn ITN
Lên top