Tỷ giá ngoại tệ 9.4: USD lao thủng đáy 2 tuần, tâm lý căng thẳng bao trùm

Tỷ giá ngoại tệ 9.4: Giá USD thế giới giảm sâu chạm đáy 2 tuần. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 9.4: Giá USD thế giới giảm sâu chạm đáy 2 tuần. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 9.4: Giá USD thế giới giảm sâu chạm đáy 2 tuần. Ảnh TL
Lên top