Tỷ giá ngoại tệ 9.12: Sức ép bất ngờ, USD tự do bật mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 9.12: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 9.12: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 9.12: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top