Tỷ giá ngoại tệ 9.1: USD chợ đen neo cao, thời điểm vàng để chốt lời?

Tỷ giá ngoại tệ 9.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 9.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 9.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Lên top