Tỷ giá ngoại tệ 9.1: Mỹ áp đặt cấm vận Iran, USD tăng nhẹ, vàng vọt đỉnh

Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top