Tỷ giá ngoại tệ 8.6: USD tự do hạ nhiệt, Bảng Anh tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 8.6: đồng Bảng Anh tăng mạnh, USD giảm nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ 8.6: đồng Bảng Anh tăng mạnh, USD giảm nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ 8.6: đồng Bảng Anh tăng mạnh, USD giảm nhẹ
Lên top