Tỷ giá ngoại tệ 8.12: Vượt lên áp lực, USD chợ đen tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 8.12: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.12: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.12: Giá USD chợ đen tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top