Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Thế trận Trung -Mỹ xoay chiều, USD tăng, vàng rớt

Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.10: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh TL
Lên top