Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Yếu tố bất ngờ, USD quay đầu bật tăng

Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD hôm nay bất ngờ tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD hôm nay bất ngờ tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD hôm nay bất ngờ tăng nhẹ . Ảnh TL
Lên top