Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Tỷ giá trung tâm tăng, giá vàng hạ nhiệt sau tăng sốc

Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 8.1: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top