Tỷ giá ngoại tệ 7.9: USD đổ dốc, báo cáo việc làm Mỹ thấp hơn dự kiến

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7.9: Giá USD thế giới tiếp tục  giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7.9: Giá USD thế giới tiếp tục giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7.9: Giá USD thế giới tiếp tục giảm. Ảnh TL
Lên top