Tỷ giá ngoại tệ 7.10: USD tự do tăng nhẹ, có nên chốt lời vào lúc này

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top