Tỷ giá ngoại tệ 7.10: Mất niềm tin, USD giảm, mua bán ảm đạm

Tỷ giá ngoại tệ 7.10: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 7.10: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 7.10: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top