Tỷ giá ngoại tệ 7.1: Biến động chính trường Mỹ, USD rớt thảm chạm đáy 3 năm

Tỷ giá ngoại tệ 7.1: Giá USD hôm nay rơi sát đáy 3 năm sau khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 7.1: Giá USD hôm nay rơi sát đáy 3 năm sau khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 7.1: Giá USD hôm nay rơi sát đáy 3 năm sau khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ . Ảnh TL
Lên top