Tỷ giá ngoại tệ 6.4: USD tăng, tâm lý nhà lạc quan tăng, cơ hội đầu tư vàng

Tỷ giá ngoại tệ 6.4: Giá USD tăng trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ sáng sủa. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.4: Giá USD tăng trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ sáng sủa. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.4: Giá USD tăng trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ sáng sủa. Ảnh TL
Lên top