Tỷ giá ngoại tệ 6.12: USD chợ đen giảm, kì vọng gì cho giá USD tuần tới?

Tỷ giá ngoại tệ 6.12: USD chợ đen giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.12: USD chợ đen giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.12: USD chợ đen giảm. Ảnh TL
Lên top