Tỷ giá ngoại tệ 6.1: USD chợ đen neo cao, thời điểm vàng để mua bán?

Tỷ giá ngoại tệ 6.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do giảm nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do giảm nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do giảm nhẹ . Ảnh TL
Lên top