Tỷ giá ngoại tệ 5.4: USD bật tăng mạnh, thời điểm vàng tiếp tục nắm giữ

Tỷ giá ngoại tệ 5.4: Giá USD bật tăng tuần thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 5.4: Giá USD bật tăng tuần thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 5.4: Giá USD bật tăng tuần thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Lên top