Tỷ giá ngoại tệ 5.12: Tâm lý lo ngại khiến USD giảm mạnh