Tỷ giá ngoại tệ 5.10: Tâm bão dồn vào Tổng thống Mỹ, USD suy yếu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5.10: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 5.10: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 5.10: Giá USD giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top