Tỷ giá ngoại tệ 5.1: Đứt mạch tăng giá, USD chợ đen hạ nhiệt

Tỷ giá ngoại tệ 5.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do giảm nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 5.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do giảm nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 5.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do giảm nhẹ . Ảnh TL
Lên top