Tỷ giá ngoại tệ 4.4: USD bật cao chót vót, thời điểm vàng tiếp tục nắm giữ

Tỷ giá ngoại tệ 4.4: Giá USD bật tăng tuần thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 4.4: Giá USD bật tăng tuần thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 4.4: Giá USD bật tăng tuần thứ 3 liên tiếp. Ảnh TL
Lên top