Tỷ giá ngoại tệ 4.1: Áp lực đè nặng, USD chợ đen tiếp tục neo cao

Tỷ giá ngoại tệ 4.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tiếp tục ở mức cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 4.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tiếp tục ở mức cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 4.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tiếp tục ở mức cao. Ảnh TL
Lên top