Tỷ giá ngoại tệ 31.5: Căng thẳng chưa dứt, USD tăng, bảng Anh rớt thảm

Tỷ giá ngoại tệ 31.5: USD tăng, Euro giảm gần chạm đáy 1 tháng
Tỷ giá ngoại tệ 31.5: USD tăng, Euro giảm gần chạm đáy 1 tháng
Tỷ giá ngoại tệ 31.5: USD tăng, Euro giảm gần chạm đáy 1 tháng
Lên top