Tỷ giá ngoại tệ 3.12: USD chợ đen trụ ở mức cao

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (3.12): Giá USD giảm nhẹ ở chiều mua vào. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (3.12): Giá USD giảm nhẹ ở chiều mua vào. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (3.12): Giá USD giảm nhẹ ở chiều mua vào. Ảnh TL
Lên top