Tỷ giá ngoại tệ 31.10: Hi vọng gói kích thích dập tắt, USD bật tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31.10: Giá USD tăng trong bối cảnh kì vọng gói kích thích được thông qua trước bầu cử đã bị dập tắt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31.10: Giá USD tăng trong bối cảnh kì vọng gói kích thích được thông qua trước bầu cử đã bị dập tắt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31.10: Giá USD tăng trong bối cảnh kì vọng gói kích thích được thông qua trước bầu cử đã bị dập tắt. Ảnh TL
Lên top