Tỷ giá ngoại tệ 3.10: USD đảo chiều tăng nhẹ, có nên tiếp tục mua gom?

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3.10: Giá USD nhích nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3.10: Giá USD nhích nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3.10: Giá USD nhích nhẹ. Ảnh TL
Lên top