Tỷ giá ngoại tệ 3.1: USD chợ đen tăng mạnh, thời điểm vàng chốt lãi?

Tỷ giá ngoại tệ 3.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tiếp tục ở mức cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 3.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tiếp tục ở mức cao. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 3.1: Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tiếp tục ở mức cao. Ảnh TL
Lên top