Tỷ giá ngoại tệ 3.1: Dứt đà rơi, USD phục hồi từ mức đáy 7 tháng

Tỷ giá ngoại tệ 3.1: Giá USD tăng nhẹ sau chuỗi ngày giảm giá liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 3.1: Giá USD tăng nhẹ sau chuỗi ngày giảm giá liên tiếp. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 3.1: Giá USD tăng nhẹ sau chuỗi ngày giảm giá liên tiếp. Ảnh TL
Lên top