Tỷ giá ngoại tệ 30.4: Hóng tin nóng, USD trượt khỏi mốc đỉnh 2 năm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30.4: USD giảm sau khi cao vọt chạm ngưỡng đỉnh 2 năm
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30.4: USD giảm sau khi cao vọt chạm ngưỡng đỉnh 2 năm
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30.4: USD giảm sau khi cao vọt chạm ngưỡng đỉnh 2 năm
Lên top